มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมงานวันชาติ ณ แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 ธันวาคม 2566 , 20:41:11     (อ่าน 372 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ และนครพนม และคณะ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน จาก 4 จังหวัดของไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว และรองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต เจ้าแขวงสาละวัน เจ้าแขวงเซกอง รองเจ้าแขวงคำม่วน ร่วมงาน โดยมีพิธีลงนาม การแสดง และร่วมรับประทานอาหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

          โอกาสดังกล่าว นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตและ นางหลิงทอง แสงตาวัน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ได้ร่วมกันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และวันพ่อแห่งชาติ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต ยังกล่าวแสดงความยินดีต่อวันครบรอบ 48 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ด้วย

          สำหรับราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาตลอดกว่า 73 ปี (2493 - 2566) ได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกลไกความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ของทั้งสองฝ่าย

          โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการเพื่อสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ การดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมครูพี่เลี้ยงเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลไทยส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย อนึ่งโครงการเพื่อการพัฒนา ในพื้นที่สปป.ลาว ดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

                                                          งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :