มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่าย GMSARN ครั้งที่ 27 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 , 14:25:24     (อ่าน 366 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุช ปวงสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาเครือข่าย GMSARN ครั้งที่ 27 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ Smart Energy, Environment, and Sustainable Development in GMSส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรม Hanoi Tokyo กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566ที่ผ่านมา

       นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMSARN (Greater Mekong Subregion Academic and Research Network)นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ยังจัดให้มีระบบนิเวศในการเผยแพร่การวิจัย และผลการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการด้านการศึกษา และการวิจัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิยาลัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป

ขอบคุณรูปภาพ HaNoi University of science and technology

เนื้อหาข่าว สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :