มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
Kick offเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ปักหมุด 16-25 ก.พ.67 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 , 22:41:57     (อ่าน 3,424 ครั้ง)                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ Kick offจัดงานใหญ่แห่งปี งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-ภาคเอกชน กว่า 50แห่ง โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กล่าวต้อนรับและ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอการเตรียมงานและรูปแบบกิจกรรม และที่ประชุมร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดงาน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

             ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวคิด“เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”โดยความร่วมมือหน่วยงานต่างๆร่วมจัดงาน อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น ในงานจัดให้มีนิทรรศการเกษตรมีชีวิต นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ การประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เลี้ยงสวยงาม ประกวดโค-กระบือ ประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ชน การออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร จักรกลการเกษตร จำหน่ายพันธุ์ไม้ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ มีร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านจำนวนมาก

            นับว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีอีกงานของจังหวัดอุบลราชธานี ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”ห้ามพลาด 16– 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปักหมุดเตรียมพร้อมกับงานเกษตรอีสานใต้ ที่ ม.อุบลฯ

                                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :