มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 , 14:51:24     (อ่าน 296 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และภาคีเครือข่าย

พัฒนาระบบสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10

-----------------------------------------

           เมื่อวันอังคารที่ 28มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 และมูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และ นายแพทย์ประภาส  อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้การต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิต และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลคู่เครือข่าย และมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลศรีสะเกษ และมูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของโครงการครั้งนี้

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10