มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ ชวนเยาวชนกัมพูชา ยกระดับขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 , 13:36:02     (อ่าน 118 ครั้ง)            รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ผศ.กมลพร นครชัยกุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมกับ National University of Battambang จัดกิจกรรม Startup Bootcamp ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ YSC International Young Startup Contest 2022 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ startup อีกทั้งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ startup ในการคิดเชิงออกแบบ การสร้างธุรกิจ startup และ pitching

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก H.E. Sok Khorn อธิการบดี  National University of Battambang กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะคัดเลือกตัวแทน 2 ทีมเพื่อมาแข่งขันในรอบสุดท้าย (final round) ในเดือนกรกฏาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจะทำการแข่งขันกับตัวแทนนักศึกษาที่มาจากประเทศไทย ลาว และเวียดนามต่อไป

         นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาผ่านการจัดโครงการ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

 

ที่มาภาพ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี