มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถานทูตอินเดีย จัดกิจกรรมวันโยคะสากล (International Day of Yoga)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 , 09:50:24     (อ่าน 159 ครั้ง)            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และชมรมโยคะและวัฒนธรรมอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันโยคะสากล International Day of Yoga ร่วมกับ 175 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่องานโยคะ ณ อุบลราชธานี ประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          กิจกรรมวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับการฝึกปฏิบัติโยคะเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำโดย ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ ประธานชมรมโยคะและวัฒนธรรมอินเดีย และรองหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาและบุคลากร พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 70 คน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประดับตกแต่งด้วย Mandala ดอกไม้และการจุดประทีปตามแบบวัฒนธรรมอินเดียอีกด้วย

           กิจกรรม “International Day of Yoga” มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียและไทย ผ่านการทูตโยคะ (Yoga Diplomacy) อันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยโยคะเพื่อให้เกิดการบูรณาการสุขภาวะในองค์รวม ทั้งกายและจิตใจโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียร่วมสมัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงายภายนอกทั้งในประเทศไทย ระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และระดับนานาชาติ

คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ / ข่าว