มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯจัดนิทรรศการและเสวนา สืบฮีตนำฮอย พระเทพวงศา ผ้าเจ้าเมืองเขมราฐ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 , 12:06:30     (อ่าน 126 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อำเภอเขมราฐ จัดแสดงนิทรรศการ สืบฮีตฮอยผ้าพระเทพวงศา เจ้าเมืองเขมราฐ และการเสวนา เรื่อง “สืบฮีต นำฮอย พระเทพวงศา ผ้าเมืองเขมราฐ” รับเกียรติจาก คุณมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ประจำปี 2564  และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี ดร.คำล่า มุสิกา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดำเนินรายการเสวนา นำเสนอข้อมูลทิศทางการต่อยอดสร้างสรรค์ ผืนผ้าแพรพรรณ เมืองเขมราฐ นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการสืบฮีตนำฮอยผ้าพระเทพวงศา เจ้าเมืองเขมราฐ โดยนำผ้าสำคัญผืนประวัติศาสตร์แห่งเมืองเขมราฐ ผ้านุ่งยกไหมกรวยเชิงยกทอง ผ้าสมปักปูม ผ้านุ่งไหมของพระเทพวงศา จัดแสดงให้กับประชาชนเข้าชม โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา