มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและเชิดชูเกียรติ คุณมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 , 11:37:55     (อ่าน 158 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ คุณมีชัย แต้สุจริยา เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีแห่พานบายศรี กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า คุณมีชัย แต้สุจริยา นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าศิลปะเฉพาะถิ่น เป็นศิลปินผู้รังสรรค์ผ้าทอ ผู้ต่อลมหายใจให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินผู้พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้จังหวัดอุบลราชธานี นำมาสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนทอผ้า จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

          นอกจากนี้ คุณมีชัย แต้สุจริยา ยังได้กรุณาและสร้างคุณูปการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาโดยตลอด ทั้งการเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การเป็นที่ปรึกษางานห้องรับรองส่วนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           สำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอเขมราฐ ได้แก่ เทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขมราฐ ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ที่ร่วมกันจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในครั้งนี้