มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (13 มิ.ย.65)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 , 09:25:21     (อ่าน 162 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด 
สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ประกาศ 13 มิถุนายน 2565)
 
กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 
          ให้ผู้เข้าสอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 045-353226 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว ดังนี้
          1) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          2) ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ
          3) รูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 9 รูป
          4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
          5) ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน 1 ฉบับ (โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 
          รายละเอียดอื่นๆสามารถตรวจสอบได้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
---------------------------------
ผู้ประกาศ
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
โทรศัพท์ 045-353-226
 
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2