มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU เพิ่มความเชื่อมั่น รับน้องสร้างสรรค์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 มิถุนายน 2565 , 21:49:11     (อ่าน 876 ครั้ง)               สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง "วิศวะ ม.อุบล รับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565อย่างสร้างสรรค์" สร้างความรู้ความเข้าใจ ความรักสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามหลักและมาตรการ D-M-H-T-1โดยเคร่งครัดโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม และ จ่าสิบตรีเจษฎา ฉัตรสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงสัญลักษณ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 เน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน ปฏิบัติตามหลักและมาตรการ D-M-H-T-1โดยเคร่งครัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ไม่มีกิจกรรมที่รุนแรง เคารพระเบียบกติกา ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้  

             ด้าน จ่าสิบตรีเจษฎา ฉัตรสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีการปรับรูปแบบการรับน้องแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง สร้างเสริมวัฒนธรรมอันดี สร้างความรู้ความเข้าใจ ความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเป็นหลัก นำไปสู่การเป็นต้นแบบของการรับน้องสร้างสรรค์ ที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโมสรนักศึกษาคณะ และในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

                                                 งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :