มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มิถุนายน 2565 , 17:00:17     (อ่าน 808 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ โครงการ ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา ภายใต้ กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ นายชัชนันท์ กำจร ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษา นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตาสีฟุตบาททางเท้า และโรงจอดรถ เป็นต้น วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งแรกในปีการศึกษา 2565 ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา ในด้าน“สำนึกดีต่อสังคม” นำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมในอนาคตต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :