มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 กันเกรา ช่อที่ 35 จำนวน 4.7 พันคน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มิถุนายน 2565 , 14:54:19     (อ่าน 1,158 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565“กันเกรา ช่อที่ 35” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและคณาจารย์จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ กำหนดจัดงานในรูปแบบ Onsite และ Onlineเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และแนะนำหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ที่ให้บริการแก่นักศึกษา การวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตน จำนวน 4,754 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา

               โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กันเกราช่อที่ 35 และต้อนรับสู่มหาวิทยาลัย ครอบครัว ม.อุบลฯ เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาสามารถเข้าสู่ ณ ที่ตั้งได้สำเร็จ หลังจากที่เรียนออนไลน์มากว่า 2 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในบ้านหลังที่ 2 ตลอดช่วงเวลา 4 -6 ปี ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เราต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง วางแผนจัดการและรู้จักวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเขาจะช่วยให้นักศึกษามีสังคม หล่อหลอมให้มีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ รู้จักสมดุลระหว่างการเรียนกับกิจกรรม และทุกคนจะพบกับความสำเร็จที่ตั้งความหวังไว้โดยไม่ยาก

               ในส่วนของ กิจกรรมในงาน จัดให้มีเวทีเสวนา กองบริการการศึกษา/สำนักวิทยบริการ/สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแนะนำหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา การวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใ My UBU Application, Handy UBU 2022-2023 เป็นต้น  ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และ ผศ.ดร.อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

              นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเรียนดี กิจกรรมเด่น และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :