มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 2 มิถุนายน 2565 , 10:37:43     (อ่าน 834 ครั้ง)              สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖5 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

            1. นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

            2. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :