มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 , 19:53:53     (อ่าน 920 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

-------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และอาจารย์กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมบุคลากร ร่วมทำหน้าที่ในการส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับมอบหมายและหนึ่งในผู้ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการทำผีเสื้อประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะรวบรวมนำผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทั้งหมด ไปจัดแสดงใน "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565

          สำหรับการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน “สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565 ในนิทรรศการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย การจัดสวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าฯ ทุกอำเภอ อำเภอละ 1 สวน และสวนส่วนกลาง โดยใช้ผีเสื้อจำนวนทั้งสิ้น 90,290 ตัว และประดับไปด้วยดอกไม้ป่าพระราชทาน ได้แก่ มณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร และทิพย์เกสร ซึ่งตัวเลขจำนวนผีเสื้อจะมีความหมายสื่อ ได้แก่ 902 หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90   หมายถึง พระชนมายุ 90 พรรษา

            เนื่องในปีมหามงคลนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญชวนกลุ่มฝีมือทางการออกแบบและตัดเย็บ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป

----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :