มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เภสัชฯ ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 , 23:00:53     (อ่าน 878 ครั้ง)              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์” โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในแบบออนไซต์ และออนไลน์ จำนวน 80คน  ระหว่างวันที่ 17-27 พฤษภาคม 2565ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์” เป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอางและสารสกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด ยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หัวข้อ เตรียมผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง (เจลเซรั่ม)  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  หัวข้อ“การผลิตเยลลี่กระชาย,เม็ดฟู่กระชาย,ลูกอมเม็ดนิ่มกระชาย” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน คณะเภสัชศาสตร์  การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรเศรษฐกิจอื่นๆ  พร้อมนำเยี่ยมชม UBU Pilot Plant โรงงานต้นแบบ เป็นต้น

           นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของเส้นทางนวัตกรรมสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จึงคาดได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :