มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมวิจัย ม.อุบลฯ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 , 17:44:19     (อ่าน 1,138 ครั้ง)  ทีมวิจัย ม.อุบลฯ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ติดตามงาน

โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

---------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” นำทีมโดย ดร.วศิน  โกมุท รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการฯภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต้อนรับ อาจารย์อิศรา  กันแตง  อาจารย์พนิดา  ฐปนางกูร  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใน ระยะที่ 3 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทุนวิจัยต่อเนื่อง ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559 และระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการดำเนินงาน 2 ระยะที่ผ่านมา ได้รับคำชมสร้างความประทับใจให้แก่ทีมวิจัยเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกลไกการทำงานและเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งและมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในการยกระดับผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ในอำเภอเขมราฐให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของอำเภอเขมราฐ และสามารถส่งมอบความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

               ดร.วศิน  โกมุท รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการฯกล่าวว่า ในนามตัวแทนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามงานโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำหนดลงพื้นที่ จุดที่ 1 วิสาหกิจวัฒนธรรม “ชูฮัก”เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านชูฮัก และโฮมสเตย์ ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมร่วมกับผู้ประกอบการ จุดที่ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ และประวัติความเป็นมา จุดที่ 3 เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม“ฝ้ายฮักคราม” จุดที่ 4 ร้านอาหาร “กาสะลอง” เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม“กาสะลอง” จุดที่ 5 เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตำบลเจียด(วัดถ้ำพระศิลาทอง) ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จุดที่ 6 เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านดงเย็น ต.ขามป้อม  อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมร่วมกันถอดบทเรียนการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :