มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ นำบุคลากร ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 , 09:58:42     (อ่าน 846 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง นำ บุคลากร นักศึกษา ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

            เนื่องในปีมหามงคลนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญชวนกลุ่มฝีมือทางการออกแบบและตัดเย็บ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯต่อไป

            ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการทำผีเสื้อประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะรวบรวมนำผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทั้งหมด ไปจัดแสดงใน "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :