มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ม.อบ. เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย


โพสต์โดย : อังคณา ปัญญา     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 , 15:37:18     (อ่าน 133 ครั้ง)  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  2565  อบรมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย จบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตร (ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่ www.training.ubu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 0-4535-3104  หรือ www.facebook.com/ocn.training.ubu