มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาล จ.อุบลฯ โอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานื


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 , 16:10:17     (อ่าน 1,061 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CITY  ซึ่งมี ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.  และ คุณณัชชา อักษรศรี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ร่วมนำเสนอข้อมูลและกล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมา

          ในการลงพื้นที่ คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับฟังพร้อมกับชื่นชมการดำเนินงานของโครงการ ที่ได้พัฒนาคน ชุมชน และประชาชนโดยรวม ให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน โดยใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการด้านงบประมาณ และข้อควรระวัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้นำคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ. ซึ่งได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากจังหวัด ในการจัดทำนิทรรศการถาวร ณ ศูนย์ประสานงานฯ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา อาทิ นิทรรศการเห็ดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำร่องก่อ กลุ่มปลาสวายในลุ่มน้ำอีสาน นิทรรศการกล้วยไม้พื้นถิ่น นิทรรศการโครงการ อพ.สธ. และนิทรรศการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของท้องถิ่นอุบลราชธานี นอกเหนือจากนั้นแล้วยังได้เกริ่นแนวคิดของนิทรรศการในปีงบประมาณ 2565 ที่กำลังจะดำเนินงาน เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.อุบลราชธานี และ Herbarium อีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :