มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมงาน 3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 , 16:35:23     (อ่าน 1,205 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมงาน 3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

-----------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 25465 ศ.(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ นางอรอนงค์  งามชัด หัวหน้างานประสานงาน ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงาน “3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ” โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี)ศ.(พิเศษ) ดร. อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดระยะเวลา 3 ปี แห่งการสถาปนาที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก และครบรอบ 3 ปี ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม  คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ และ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ“3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ” ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สนง.ปลัดกระทรวง อว.
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :