มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ สปป.ลาว สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 เมษายน 2565 , 10:14:17     (อ่าน 1,044 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเดินทางหารือและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน พร้อมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง 25-26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

             วันที่ 25 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางเข้าพบ นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. Houngphet Chanthavongรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาต่างชาติ แสวงหาโอกาสในการทำกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การจัดอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ

               จากนั้นวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. Khamphouth Phommasoneผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนพอนสะหวันและชนเผ่า (School for Gifted and Ethnic Students) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพแก่อาจารย์และบุคลากร รวมถึงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อมาได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและทุนการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ (Vientiane Secondary School) ได้รับเกียรติจาก ดร. Thongphan Oulaythone ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์กว่า 100 คน

               นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการขยายเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

                                                                ภาพ/ข้อมูลข่าว โดย งานวิเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :