มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมจิตอาสา ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 เมษายน 2565 , 20:46:13     (อ่าน 1,513 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง นำนักศึกษา จำนวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

            เนื่องในปีมหามงคลนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญชวนกลุ่มฝีมือทางการออกแบบและตัดเย็บ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯต่อไป

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการทำผีเสื้อประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะรวบรวมนำผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทั้งหมด ไปจัดแสดงใน "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :