มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติตุรกี ฉบับที่ 1 ปี (The First National Artificial Intelligence Strategy of Turkiye (NAIS) 2021-2025