มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 4 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 , 11:37:33     (อ่าน 828 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ในการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 4 อัตรา สังกัด 
สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ประกาศ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565)
 
          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 4 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น
 
          บัดนี้ การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                (เงินรายได้) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายละเอียดประกาศฯและเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
          โดย กำหนดการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติงานรวมคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
 
ติดต่อสอบถาม
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
045-353-226
8 กุมภาพันธ์ 2565


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1