มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อการศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 , 09:00:04     (อ่าน 1,074 ครั้ง)   

          วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทำความร่วมมือ (MOU) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดทำความร่วมมือในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยในการลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมนี้ ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและบรรยายในหัวข้อ “คุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ”

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษา การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปิดโอกาสให้กับบุลลากร ได้เข้าถึงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

            ในโอกาสเดียวกันนี้ เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีงานเสวนา เรื่อง  “พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด” และบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม 4.0” โดย ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย  การเสวนา หัวข้อ “ พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด ” รับเกียรติจาก วิทยากรร่วม 3 ท่านโดย  รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณ อินทัช อนุพรรณสว่าง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด และดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม 4.0” Energy management for Industrial 4.0) วิทยากรบรรยาย โดย คุณ จักร ชนะเจริญไชย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หัวหน้าทีมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนี้ อาจารย์ ประชา คำภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนา

            โดย บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปกรณ์ นิวแมติกส์สำหรับลูกค้า สำนักงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดสำนักงานเพิ่มครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานขายย่อย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักร, อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริษัทการด้านผลิตภัณฑ์นิวแมติกส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านลมอัด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 610,000 รายการ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :