มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 มกราคม 2565 , 15:13:52     (อ่าน 1,185 ครั้ง)           วันจันทร์ที่ 31มกราคม 2565 เวลา ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากร จากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำโดย ดร.เสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

         ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีการจัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัย และ นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการบริการด้านวิชาการแก้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตนักเรียนและบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล และนำมาสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันนี้

         ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นไปยังการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน อีกทั้งการนำองค์ความรู้ ความเชียวชาญ และเทคโนโลยีช่วยพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีอีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :