มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตามพระดำริ โครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 มกราคม 2565 , 03:22:45     (อ่าน 1,107 ครั้ง)  มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตามพระดำริ

โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

---------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการตามพระดำริ ที่ทรงมีความห่วงใยในพสกนิกรไทยทุกพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายจังหวัดที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ หอประชุมอำเภอบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธาน ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมคณะ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้าศูนย์ประสานงานงานโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ประจำอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายจิรเสกข์  อินทนิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจิตอาสา โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ชมรมอาสากู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT บริษัท สิงห์มิวสิค มีเดีย จำกัด (ครอบครัวสิงห์) นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 55 (วปอ.55) ผู้ให้การสนับสนุนและลงพื้นที่ร่วมโครงการ โดยการต้อนรับของ นายสำรวย  เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอิทธิพล  สุยะลา นายอำเภอบึงบูรพ์ พร้อมเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 300 ชุด พร้อมทั้งลงพื้นที่ในเขต อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลังคาเรือน โดยการพิจารณาของนายอำเภอบึงบูรพ์เป็นผู้พิจารณา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ชมรมอาสากู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :