มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีวางศิลามงคล อนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 มกราคม 2565 , 18:08:54     (อ่าน 1,438 ครั้ง)  คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติ

“พิธีวางศิลามงคล อนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต”

--------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ดร. ติ๊ก  แสนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และนางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมเป็นเกียรติ “พิธีวางศิลามงคล อนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต” โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ อดีตผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการออกแบบและหุ่นจำลอง “ชาตสถานเจดีย์ อนุสรณ์ 150 ปี หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต” เป็นการออกแบบโดย ดร. ติ๊ก  แสนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีแนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย

          เปลวรัศมี: ลักษณะของยอดเจดีย์สื่อถึงเปลวรัศมีแห่งการตรัสรู้ธรรมความหลุดพ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเหมือนดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นดอกไม้แห่งพระพุทธศาสนา

          รูปลักษณ์เจดีย์: สื่อความหมายถึงดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำสู่ความหลุดพ้น ด้วยรูปลักษณะของดอกบัวตูมที่แตกหน่อต่อยอดออกไปอย่างต่อเนื่องโดยสื่อถึงการสืบต่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

          การวางผัง: ผังบริเวณได้แนวคิดจากหยดน้ำที่มีรัศมีวงกลมแผ่วงขยายเป็นวงกว้างเปรียบได้กับบารมีหลวงปู่มั่นฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสายวิปัสสนากรรมฐาน

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :