มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลฯ พูดคุย/สัมภาษณ์ งดรับของขวัญ/ของกำนัล และรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ (NBT)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มกราคม 2565 , 18:29:20     (อ่าน 1,260 ครั้ง)  คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลฯ พูดคุย/สัมภาษณ์

ประเด็นงดรับของขวัญ/ของกำนัล และรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT)

----------------------------------

           เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) ที่ให้เกียรติส่งผู้สื่อข่าวและทีมงานลงพื้นที่พูดคุยและสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้อำนวยการกองกลาง และนายวันชัย  ติวสูงเนิน ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพูดคุยและให้สัมภาษณ์ 2 ประเด็น ได้แก่

          ประเด็นที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์และพูดคุยเกี่ยวกับทำไมมหาวิทยาลัยถึงงดรับของขวัญ/ของกำนัล โดยประเด็นดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีประกาศแสดงเจตนารมณ์และนโยบายอย่างชัดเจนการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ซึ่งทางมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน และในส่วนของนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ จำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมให้มีความซื่อสัตว์สุจริตผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยเองก็ต้องเป็นเบ้าหลอม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา

           และประเด็นที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์และพูดคุยเกี่ยวกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งทางศูนย์รับวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเปิดให้บริการในส่วนของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ช่วงเวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 300 คนต่อวัน (ตามหน่วยงานที่กำหนด 200 คน ไม่จำกัดหน่วยงาน 100 คน) และจะเริ่มเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 – วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ช่วงเวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... ศูนย์รับวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 045-353909 ต่อ 5922 - 5926 (ในวันและเวลาราชการ)

ลิงค์กรู๊ปข่าว อีสานเช้านี้ NBT UBON https://www.youtube.com/watch?v=4MUg94cYLQ8

-------------------------------------

 

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :