มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ 100 อันดับแรกของอาเซียน มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย UI Greenmetric world university 2021


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 มกราคม 2565 , 09:41:26     (อ่าน 942 ครั้ง)            วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งผลคะแนนการเข้าร่วม UI Greenmetric world university ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งรูปแบบในที่ตั้ง ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์บรรยายในส่วนของการดำเนินงานและผลคะแนน

          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้าอันดับที่ 4 ของภาคอีสาน อันดับที่ 24 ของประเทศไทย ลำดับที่ 85 ของอาเซียน และลำดับที่ 381 ของโลก ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย UI Greenmetric world university 2021
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :