มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
งดงามสมพระเกียรติ..แท่นพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ราชธานีแห่งเทียน-ธรรม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 28 ธันวาคม 2564 , 15:38:46     (อ่าน 2,915 ครั้ง)               พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นับเป็นเกียรติสูงสุดของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้ารับพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยพระแท่นที่ประทับพระราชทานปริญญาบัตร ในแต่ละมี มีการตกแต่งประดับให้สวยงามและสมพระเกียรติ  และปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกแบบตกแต่งพระแท่น และบริเวณเวที ภายใต้แนวคิด ราชธานีแห่งเทียน-ธรรม

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวว่า ในส่วนของการตกแต่งพระแท่นที่ประทับพระราชทานปริญญาบัตร และบริเวณพิธีฝ่ายถอดแบบแนวคิดจากทับหลัง ศาลาปริวัตร ศิลปะสมัยสมโปร์ไพรกุก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในหอพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี ออกแบบและจัดทำด้วยเทคนิคการแกะสลักลายเทียนพรรษา   ด้วยการแกะลายพวงพันธุ์พฤกษาให้มีความอ่อนช้อยตามศิลปะไทยมากขึ้น ส่วนตัวมกรสลักส่วนหัวให้เป็นรูปช้างชูงวงถวายดอกบัวสาย ตัวแทนความจงรกภักดีของพสกนิกรชาวเมืองอุบลราชธานี

              ส่วนด้านหน้าเวทีตกแต่งในกรอบความคิด ราชธานีแห่งเทียน-ธรรม จากสมญาเมืองนักปราชญ์เมืองอุบล เปรียบเหมือนชุมปัญญาของ ชาวอีสาน จึงปรากฏสำนักหลักคำ อันเปรียบเหมือนมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดสรรพวิทยาจารย์ชาวอีสานและอีกฟากฝั่งโขง ฮางเทียน หรือ ราวเทียนจากวัดพระธาตุสวนตาล บ้านชีทวน เป็นงานพุทธศิลป์สื่อถึงความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา เพื่อใช้จุดเทียนบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณ และจุดเพื่อให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย หรือแสงเทียนนั้น เปรียบดั่งแสงแห่งปัญญา ฮางฮด หรือ รางรดน้ำ เพื่อประกอบพิธีฮดสรงพระสงฆ์ที่เล่าเรียนจบหรือเลื่อนลำดับขั้นสมศักดิ์ที่สูงขึ้น อันเปรียบได้เหมือนกับการฮดสรงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              นับเป็นอีกหนึ่งความงดงามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ป็นอย่างดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :