มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พญ.เพชรรัตน์ ทองพันชั่ง บัณฑิต ม.อุบลฯ เข้ารับรางวัลพระราชทาน บัณฑิตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 , 14:12:53     (อ่าน 1,416 ครั้ง)            อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย แพทย์หญิงเพชรรัตน์ ทองพันชั่ง แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รุ่นที่ 10  ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล และเข็มกลัด จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 พร้อมทั้งนี้ ยังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

          แพทย์หญิงเพชรรัตน์ ทองพันชั่ง แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รุ่นที่ 10  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.81 ภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นบุตรของ นายไพทูรย์ ทองพันชั่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ สังกัด เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และนางอินทุภา ทองพันชั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

             ในส่วนของ รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการพิจารณาจากบัณฑิตเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง แพทย์หญิงเพชรรัตน์ ทองพันชั่ง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรสูงสุด 3.81เกียรตินิยม อันดับ 1 และยังเป็นผู้มีความประพฤติดี ทุ่มเทในการทำกิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

            แพทย์หญิงเพชรรัตน์ ทองพันชั่ง หรือ หมออาย กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาศึกษา 6 ปี ของการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ซึ่งมีความเข้มข้นของหลักสูตรจึงทำให้บัณฑิตแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และดูแลรักษาแนะนำคนไข้ได้ในทุกระดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตแพทย์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ยึดมั่นตามพระราชดำรัสพระราชบิดา ดูแลด้านสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ทุกท่าน ทั้งในคณะ ชั้นคลินิก และพรีคลินิก ที่ถ่ายทอดความรู้ หล่อหลอมให้ลูกศิษย์ทุกคน จากนักศึกษาคนหนึ่งมาเป็นบัณฑิตแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :