มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการบรรยายพิเศษและเสวนา ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 ธันวาคม 2564 , 21:40:57     (อ่าน 930 ครั้ง)                วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการบรรยายพิเศษ และเสวนา “ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน” โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ รับเกียนติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจัดการบรรยายพิเศษ และเสวนา “ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน”

                ภายในงานจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของ สปป.ลาว หลังจากรถไฟ ลาว-จีนและแนวทางการสนับสนุนธุรกิจใน สปป.ลาว” โดย นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราช ฑูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาวการบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย เชื่อมโยงอาเซียน และจีน โอกาสที่คนอีสานตอนล่างจะต้องเตรียมตัว” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการบรรยายหัวข้อ “เจาะโอกาสทางธุรกิจของภาคอีสานตอนล่าง จากขบวนรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน” โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเสวนา “ชี้ช่องทางการร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการจากอีสาน เชื่อมโยงไปลาว และส่งต่อไปตลาดจีน” โดย ท่านปะจิด ไซยะวง ประธานสมาคมผู้จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของ สปป. ลาว และ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งว่า “ตามที่ สาธารณรัฐประชาชนจีนมียุทธศาสตร์แถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าของภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย ลาว-จีน ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างชัดเจน รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากยุทธศาสตร์และจากการเปิดเส้นทางรถไฟดังกล่าว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สภาหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และสมาคมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดให้มีการจัดโครงการบรรยายพิเศษ และเสวนาหัวข้อ “ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน” ให้แก่นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และเอกชนทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจน แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษดังกล่าวขึ้น”
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :