มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กลุ่มศึกษาอินเดียแห่ง ม.อุบลฯ เชิญ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เปิดกิจกรรมโยคะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , 11:41:01     (อ่าน 941 ครั้ง)            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมกับ Mr.Ashwin M. Kotnis อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโยคะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด ตำบลธาตุ  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้นำชุมชน และ ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธี 

         โอกาสนี้ นางณัฐธภัสสร วงศาสุข ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบัววัดได้กล่าวต้อนรับ ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ ประธานชมรมโยคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานการดำเนินงาน ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร คณะรัฐศาสตร์ วิทยากรแปลภาษา และดำเนินรายการโดย ผศ.รจนา คำดีเกิด คณะรัฐศาสตร์

         ด้านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จและความตั้งใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ของประเทศไทยว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนซี่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้ศาสตร์โยคะซี่งวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพกายและจิตของอินเดียในโครงการนี้

        กิจกรรมโยคะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ของกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ ดร.พฤฒินี นนท์ตุลา รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบัววัด และดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ คณะรัฐศาสตร์ร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ ซี่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :