มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กลุ่มศึกษาอินเดีย คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม วัฒนธรรมการตกแต่งดอกไม้ของอินเดีย Indian-Styled Floral decoration


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , 14:55:49     (อ่าน 894 ครั้ง)              วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม วัฒนธรรมการตกแต่งดอกไม้ของอินเดีย (Indian-Styled Floral decoration) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย  โดยมี รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนี้ รับเกียรติจาก คุณมีชัย แต้สุจริยา เจ้าของบ้านคำปุน และผู้ชนะเลิศรางวัลพระราชทานเหรียญทอง The Best of The Best การประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประเทศ และ ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินรายการโดย ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           เมื่อกล่าวถึงอินเดีย เป็นประเทศมหาอำนาจเอเชียที่น่าจับตามอง เพราะนอกจากความยิ่งใหญ่และหลากหลายทางอารยธรรม วัฒนธรรม ภาษาและศาสนา ซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุดในโลกแล้ว ปัจจุบันอินเดียยังถือเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก มีขนาดเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นลำดับที่ 6ของโลก มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการแพทย์ สาธารณสุข และเภสัชศาสตร์ รวมไปถึงขีดความสามารถทางการทหารและความมั่นคง อีกทั้งอินเดียยังเป็นต้นแบบองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และที่ปฏิเสธไม่ได้คือความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอินเดียที่เป็นแม่แบบของวัฒนธรรมต่างๆในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะส่วนหนึ่งของการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :