มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการในภาพรวมไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ ด้วยรถไฟฟ้า UBU SMART TRAMS


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 ตุลาคม 2564 , 10:57:25     (อ่าน 986 ครั้ง)              วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมชมไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยรถไฟฟ้า UBU SMART TRAMS  โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร นำชม ในส่วนของแปลงผักบนโต๊ะ ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยการปลูกและเตรียมการจำหน่าย กรีนคอส และเรดคอสซัมเมอร์ แบบไม่ใช้ดินและปลูกให้สูงจากพื้นเพื่อลดการเกิดของโรคและป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ดี จากนั้นได้เยี่ยมชมในส่วนของแปลงทดลองปลูกต้นกาแฟเพื่อการเรียนการสอนในวิชาพืชสวน โดยมีการทดลองปลูกกาแฟทั้งสิ้น 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กาแฟอราบิก้า (Arabica) และ กาแฟโรบัสต้า (Robusta) ต่อจากนั้นได้ชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน แปลงทดลองการพัฒนาข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุงรองรับสภาพแวดล้อมวิกฤต เพื่อการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่สุดท้าย

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมชมกิจการในภาพรวม การวางแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรในอนาคต เพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตนวัตกรรม งานวิจัย ของทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :