มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 กันยายน 2564 , 23:23:54     (อ่าน 1,010 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ

"ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด”

----------------------------------

          เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่อง "ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด” โดยมี ทพญ.จีรภา  ประพาศพงษ์ หัวหน้างานทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ "ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด” ทำไมแทบทุกรพ. รับเฉพาะคนไข้ฉุกเฉิน เร่งด่วนทางทันตกรรม คำว่า ฉุกเฉิน เร่งด่วน มีอะไรบ้าง งานอะไรบ้างที่ต้องงดให้บริการในช่วงแพร่ระบาด Covid 19เสี่ยงหรือไม่ ที่ต้องมาทำฟัน มาตรการดูแลความปลอดภัยและขั้นตอนการมารับบริการทางทันตกรรม รพ.ม.อุบลฯ เตรียมตัวอย่างไร ก่อนมาทำฟัน และช่องทางการติดต่อสอบถาม ข้อมูลแผนกทันตกรรม รพ.ม.อุบลฯ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ "ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด” เลือกใช้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse,Youtube,Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเพจ https://www.facebook.com/UBUOC/videos/233933508683094 ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว