มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ Interprofessional Education IPE


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 กันยายน 2564 , 21:59:14     (อ่าน 658 ครั้ง)   

               วันที่ 15 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE) รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์,   วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร อุบลราชธานี จำนวน 269 คน จัดโดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

                พร้อมนี้ ภก.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับนศ.ที่เข้าร่วมโครงการอบรม และการบรรยายเรื่องบทบาทเภสัชกรในวิกฤติโควิด 19 โดย ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ และ อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล  จากกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลข่าว จาก https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=658