มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
โรงพยาบาล ม.อุบลฯ เดินหน้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 กันยายน 2564 , 16:29:54     (อ่าน 838 ครั้ง)         ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 5 ตำบล เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับวัคซีนแล้วจำนวน 11,895 ราย พร้อมดำเนินการฉีดต่อเนื่องตามนัดในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม และอุบลพร้อม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรจิตอาสาจากคณะ/สำนัก ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการวัคซีน ตามจุดบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความมั่นใจว่าผู้เข้ารับวัคซีนแล้วนั้น จะทำให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อการรับเชื้อไวรัส ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทุกคนต้องตระหนักคือการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอชวนเชิญให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ เข้ารับวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน

          สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โทรศัพท์ 045-353-100

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว