มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
โครงการ ?สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่? (ลูกไก่) รุ่นที่ 8


โพสต์โดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ     วันที่ 6 กันยายน 2564 , 15:41:48     (อ่าน 734 ครั้ง)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยมีทีมวิทยากรจากหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในหมวดวิชาต่าง ๆ เป็นวิทยากรฝึกอบรม
การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 61 คน จากสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และภาคธุรกิจ เอกชน
พิธีเปิดการอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ