มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สำนักวิทยบริการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ (Top up Internet) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : นางปริญญา บุญศรัทธา     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 , 09:46:43     (อ่าน 435 ครั้ง)  วันพุธที่ 25  สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการขึ้น โดยมี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ สำนักวิทยบริการได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการ นำโดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ (Top up Internet) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 

โดย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ http://www.uapp.ubu.ac.th/netsim ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564  และรอรับ Code ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง