มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ สุขาภิบาลที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 สิงหาคม 2564 , 19:08:45     (อ่าน 748 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ

"สุขาภิบาลที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19”

----------------------------------

             เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่องของ "สุขาภิบาลที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณีย์  บุญขาว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สุภาณี  จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ "สุขาภิบาลที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19” สุขาภิบาลที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันควบคุมโรคคืออะไร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคในที่พักอาศัยมีอะไรบ้าง และการควบคุมป้องกันแต่ละปัจจัยทำอย่างไรเพื่อให้ปลอดจากโรคได้อย่างไร

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ "สุขาภิบาลที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19” ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse, Youtube, Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเพจ https://www.facebook.com/UBUOC/videos/573396850681683 ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว