มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 สิงหาคม 2564 , 21:50:43     (อ่าน 5,326 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนนัดรับวัคซีนไว้ในระบบหมอพร้อม และประสงค์เข้ารับวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กำหนดระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2564  เวลา 08.00 - 15.00น. โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รูปแบบการฉีดให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าวัคซีนที่ได้รับนั้น มีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายเราได้รับวัคซีนแล้วนั้น ทำให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถลดลงความรุนแรงลงได้หากเรามีโอกาสได้รับเชื้อไวรัส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอชวนเชิญให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ เข้ารับวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 600 คน  

          ในส่วนของผู้ลงทะเบียนนัดรับวัคซีนไว้ในระบบหมอพร้อม และประสงค์เข้ารับวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันที่นัดหมาย หากไม่สะดวกในช่วงวันเวลาดังกล่าว สามารถเข้ารับวัคซีนได้ในภายหลัง ตามวันและเวลาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ประกาศต่อไป

          สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center ศูนย์รับวัคซีน รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 045-353-100

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :