มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ อาหารต้านโควิด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , 18:50:19     (อ่าน 1,160 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ

“อาหารต้านโควิด”

----------------------------------

          เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่องของ “อาหารต้านโควิด” โดยมี อาจารย์ ดร.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  ธานี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ “อาหารต้านโควิด” เป็นอย่างไร ตลอดจนการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ COVID-19 ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย อารมณ์ อาหาร และการรับทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอ ถูกวิธีทำอย่างไร การรับประทานพืชผักหลากสี อาหารไทยกินสู้ COVID-19 มีอะไรบ้าง และอาหารที่ควรบริโภคให้ร่างกายแข็งแรง อาหารประเภทไหนบ้างทีช่วยเพิ่มคุ้มกัน และเพียงแค่กินเป็นก็ทำให้หายจากโรคได้ไหม

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ “อาหารต้านโควิด” ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse, Youtube, Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทาง เพจ https://www.facebook.com/405486029519792/videos/257615729170809 ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :