มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มหกรรมแสดงนิทรรศการ มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว นำชมสาธิตการแทงหยวก ทำปราสาทผึ้ง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 , 16:24:20     (อ่าน 1,076 ครั้ง)              จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชมนิทรรศการมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ผ่านการถ่ายทอดสด โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้นำเสนอการสาธิตการแทงหยวก ทำปราสาทผึ้ง โดย กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทราย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี โอกาสนี้ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นายเพลิน  วิชัยวงศ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมแทงหยวกทำปราสาทผึ้ง และผลิตรายการถ่ายทอดสด

           การแทงหยวก เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัสดุทรัพยากรธรรมชาติคือต้นกล้วย มาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะ เพื่อใช้ในงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคล หรือกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน การแทงหยวกถือเป็นงานสร้างสรรค์  ที่ต้องอาศัยความคิดประดิษฐ์และทักษะทางกล้ามเนื้อมืออย่างชำนาญในการใช้มีดแทงหยวกเป็นลวดลายต่างๆ  ก่อนนำไปประกอบกับโครงสร้างของงานตามที่ต้องการ ศิลปะการแทงหยวกนี้ มีทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้น  การแทงหยวกนั้นมักใช้ในการสร้างความงามให้เกิดกับวัสดุที่เป็นหยวกไปประกอบ เช่น เชิงตะกอน ปราสาทผึ้ง  กระทง บุษบก เป็นต้น

         การแทงหยวกเพื่อประกอบการทำปราสาทผึ้ง  มีแพร่หลายมาในกลุ่มวัฒนธรรมไทยอีสานและชาวล้านช้างมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายาวนาน โดยวัตถุประสงค์ในการแทงหยวกเพื่อทำปราสาทผึ้งดังกล่าว ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกันคือเป็นพุทธบูชาและใช้ประกอบพิธีในโอกาสต่างๆ  รูปลักษณ์ของปราสาทผึ้งและลวดลายของการแทงหยวกในแต่ละท้องถิ่นต่างมีเอกลักษณ์และแนวทางของตนเอง

        นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม แม้รูปแบบปีนี้จะปรับเปลี่ยนไป แต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ในงานประเพณี ที่สืบทอดมาช้านาน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และปรัชญาที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” ซึ่งในปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าวสู่ปีที่ 31 แห่งการก่อตั้ง ในการเป็น“มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน”
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :