มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้และบริการรักษา โรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 , 23:08:51     (อ่าน 1,005 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค-กระบือจากโรค Lumpy Skin Disease ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ โดย กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานพบโคเนื้อแสดงอาการสงสัยโรคลัมปี สกิน เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการตรวจพบโรคดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

           ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประสานความร่วมมือ ปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความรู้และการรักษา พร้อมลงพื้นที่บริการในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนด 7 ครั้ง ดังนี้

            ครั้งที่ 1 ต.โพธ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
            ครั้งที่ 2 ต.คำคลัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
            ครั้งที่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2564
            ครั้งที่ 4 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 8 สิงหาคม 2564
            ครั้งที่ 5 อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2564
            ครั้งที่ 6 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2564
            ครั้งที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353500     SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :