มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ผช.รมต.เยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค และการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT คณะเกษตรศาสตร์ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 มกราคม 2564 , 22:55:27     (อ่าน 891 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลตามธุรกิจเกษตร จำนวน 60 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT ผลงานความร่วมมือโดย คณะเกษตรศาสตร์ หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์

            สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลตามธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 พร้อมเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT หรือ การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดแบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร ต่อยอดการพัฒนาด้านต่างๆ ทางการเกษตรในพื้นที่ โดยมี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และ ดร.ประชา คำภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอข้อมูล โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว