มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ในฐานะ อว. ส่วนหน้า ร่วมรายการอีสานเช้านี้ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (NBT) สนทนา App ฮักอุบล - Hug Ubon แอปพลิเคชั่นช่วยคัดกรอง บุคคลเข้า - ออก พื้นที่อุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 มกราคม 2564 , 13:42:03     (อ่าน 2,616 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ในฐานะ อว. ส่วนหน้า ร่วมรายการอีสานเช้านี้ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (NBT) สนทนา

App ฮักอุบล -  Hug Ubon แอปพลิเคชั่นช่วยคัดกรอง บุคคลเข้า-ออกพื้นที่อุบลราชธานี”

---------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “อีสานเช้านี้”  โดยมี ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรายการ และ นายภาณุ  มัชฌิมา หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT)  ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ในการสนทนาเกี่ยวกับ App ฮักอุบล -  Hug Ubon แอปพลิเคชั่นช่วยคัดกรอง บุคคลเข้า-ออกพื้นที่อุบลราชธานี” เพื่อพูดคุยว่าแอปพลิเคชั่น App ฮักอุบล”สร้างขึ้นเพื่ออะไร และมีความปอลดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้าใช้งาน ตลอดจนวิธีการใช้งาน และผลที่คาดว่าจะได้รับในการใช้ App ดังกล่าว

          สำหรับ App ฮักอุบล – Hug Ubon แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคล เพื่อควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ อว. ส่วนหน้า ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี  ในการเปิดตัว App ฮักอุบล” พร้อมใช้งานทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการใช้งานง่ายไม่ต้องโหลด เพียง Scan QR Code กรอกข้อมูลในครั้งแรก และ Scan QR Code สถานที่เมื่อเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยบันทึกประวัติการเดินทาง การเจ็บป่วย ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อได้ App ฮักอุบล” จึงเป็นเครื่องมือที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนา App ดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนในการบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่และติดตามบุคคล เพื่อสอบสวนโรคในการเฝ้าระวังภายใต้วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ชมรายการ "อีสานเช้านี้" ได้ที่... https://www.youtube.com/watch?v=shIrEDFBob0&feature=share&fbclid=IwAR03ErD2jXztsSobKOIxGPz6X_gkVM1VlfWtyNbqsA_kleVtFMB4e-0Nc2I

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ  (NBT)รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1