มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
เจาะประเด็นรายการ UBU2YOU EP1/EP2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 มกราคม 2564 , 10:22:46     (อ่าน 1,060 ครั้ง)  เจาะประเด็นรายการ UBU2YOU EP1/EP2  

          เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ทีมสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ ร่วมผลิตรายการออนไลน์ UBU2YOU เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. ถ่ายทอดสด EP1: “UBUสู้โควิด-19” และ EP2 “จะเรียน จะสอน จะสอบอย่างไร ในยุคโควิด-19”เป็นการออกอากาศแรกของรายการ

          EP1: “UBUสู้โควิด-19” ดำเนินรายการโดย เพลิน วิชัยวงศ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ในตอนแรกกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนวทางระบบสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแนวทางของบุคลากรในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 โดย อ.พญ.นวินดา เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยควบคุม เฝ้าระวัง และสอบสวนโรค มีบริการตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร โดยขอรับบริการได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอกในวัน เวลา ราชการ หรือสำหรับบุคลากรหรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้กลับมาในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-353909 ต่อ 7048-50 หรือผ่านช่องทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi” ในส่วนของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวว่า “สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมพร้อมโดยขยายความจุของช่องสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มีระบบการประชุมออนไลน์ เช่น Google Meet , Microsoft Teams และ Zoom และมีบริการห้องการเรียนการสอนออนไลน์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เว็บไซต์ http://www.ocn.ubu.ac.th หรือ Facebook : ocnfanpage และ อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมาตรการในการเฝ้าระวังสำหรับบุคลากรในการทำงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของอาจารย์ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา ทั้งนี้หากมีเหตุผลและความจำเป็นในการสอนที่ต้องรวมกลุ่มของนักศึกษา ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส่วนสายสนับสนุนยังต้องมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

          EP2 “จะเรียน จะสอน จะสอบอย่างไร ในยุคโควิด-19” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ บุญอาจ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ในตอนที่ 2 กล่าวถึง การสอบกลางภาคและการจัดการเรียนการสอน การให้บริการของสำนักวิทยบริการระหว่างช่วงโควิด และแนวทางของนักศึกษาเพื่อรับมือโควิด-19 โดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “การเตรียมตัวของนักศึกษาก่อนสอบ ควรเดินทางถึงมหาวิทยาลัยก่อนสอบอย่างน้อย 14 วัน และมาถึงอาคารสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ หากนักศึกษาท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 C ต้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยง ไปยื่นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทำการตรวจคัดกรองอีกครั้ง จากนั้นยื่นคำร้องขอสอบชดเชยพร้อมแนบหลักฐานผ่านคณะ การเช็คชื่อเข้าห้องสอบ การพัฒนาแอปพลิเคชันการลงชื่อเข้าห้องสอบ” ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวว่า “สำนักวิทยบริการได้ดำเนินมาตรการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอร์ และการสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของอาจารย์สำนักวิทยบริการให้ "บริการห้องเรียนออนไลน์" เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถจองได้ที่ http://booking.ubu.ac.th หรือ คุณศกุนตลา เกตวงศา โทร 045-353148, 098-1016898 เบอร์ภายใน 3148 ในส่วนของฝ่ายหอสมุดมีการปรับพื้นที่ต้อนรับผู้ใช้บริการ บริการฐานข้อมูลออนไลน์มากว่า 93 ฐานข้อมูล สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีข้อจำกัด เข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ www.oar.ubu.ac.th , E-mail : library@ubu.ac.th , Youtube : UBU Library , Facebook: UBU Library ในส่วนของเวลาเปิดทำการสำนักวิทยบริการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-22.30 น. และเสาร์ – อาทิตย์ 10.30-18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564” นายสิทธิโชค ไชยงค์ นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า “แนวทางของนักศึกษาที่จะเรียนในยุค Covid -19 มีการสื่อสารโดยตรงกับหัวหน้าชั้นปี โดยการโทรศัพท์ และไลน์กลุ่มผ่านช่องทางโน้ต มีการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กองควบคุมโรค จากนั้นจึงออกประกาศของสโมสรนักศึกษา และพยายามกระตุ้นให้นักศึกษาไปรายงานตัวทุกคน โดยสร้างความตระหนักให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารสโมสรนักศึกษาผ่านช่องทาง Facebook: สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Youtube : PSAU official”

ดูรายการย้อนหลัง 

EP1

https://fb.watch/2YQ0cieGQj/

EP2

https://fb.watch/2YQ2GnAxAC/

 

ปริญญา บุญศรัทธา,เทอดภูมิ ทองอินทร์ ข่าว || ปริญญา บุญศรัทธา, ธวัชชัย พันธ์จำปา, วรพจน์ นวลสกุล, ภาพ