มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ Covid-UBU มีมติเลื่อนการสอบกลางภาค กำหนดระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2564


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มกราคม 2564 , 22:31:59     (อ่าน 1,263 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห่วงใยสวัสดิภาพนักศึกษาและบุคลากร
 
ศูนย์ Covid-UBU มีมติเลื่อนการสอบกลางภาคออกไป
เป็นวันที่ 18 - 29 มกราคม 2564 
โดยระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2564 ให้รายวิชาบรรยายจัดการเรียนการสอนในเนื้อหา?สำหรับสอบปลาย?ภาค?แบบออนไลน์เท่านั้น
รายวิชาปฏิบัติการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน ผ่านความเห็นชอบของคณบดี
         ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ขอให้นักศึกษาและบุคลากร งดเว้นการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (อยู่?ในพื้นที่?จังหวัด?อุบล?ราชธานี?เท่านั้น)? ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเคร่งครัด 
และหลีกเลี่ยงกิจกรรม/สถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวจำนวนมาก เป็นเวลา 14 วัน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ